1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ

'Geçmişten Günümüze Yerel,Bölgesel ve Küresel Krizler' 24-26 Ekim 2018

TürkçeEnglish Paylaş:

TEMA VE KONULARI

Ana Konular:

  • Siyaset Teorileri Açısından Kriz ve Kriz Teorileri

Politik Ekonomi Kriz ve Kriz Teorileri

Siyasi, İktisadi, Bölgesel ve Küresel Krizler’e Teorik Yaklaşımlar

Teorik ve Ampirik Kriz Araştırmaları

Kriz Teorilerine Yeni Yaklaşımlar

  • Krizlerin Tarihsel Arka planı
  • Tarih Araştırmalarında Kriz Yaklaşımları

 

  • Türkiye’de Siyasi Krizler

Türkiye’de Anayasa ve Krizler

Türkiye’de Demokrasi ve Krizler

Türkiye’de Darbeler ve Krizler

Türkiye’de Politik Ekonomi ve Krizler

Türkiye’de Kamu Politikaları ve Krizler

Türkiye’de Çevre Politikaları ve Krizler

Türkiye’de Hukuk ve Krizler

Türkiye’de Göç ve Krizler

  • Uluslararası İlişkiler Açısından Dünya’da Krizler

Bölgesel Krizler

Ortadoğu ve Krizler

Balkanlar ve Krizler

Amerika ve Krizler

Asya ve Krizler

Avrupa Birliği ve Krizler

Afrika ve Krizler

Latin Amerika ve  Krizler

Mağrip ve Maşrık Ülkelerinde Krizler

  • Kriz Teorilerine Disiplinler arası Yaklaşımlar

Krizlere Teolojik Yaklaşımlar

Stratejik Yönetim ve Krizler

Finansal Krizler

Yönetim Bilimleri ve Krizler

Toplumsal Krizler

Eğitim Politikaları ve Krizler

Sağlık Politikaları ve Krizler

Medeniyetler ve Krizler

Demografik ve Coğrafi Krizler

Ekolojik Krizler