1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ

'Geçmişten Günümüze Yerel,Bölgesel ve Küresel Krizler' 24-26 Ekim 2018

TürkçeEnglish Paylaş:

KONGRE HAKKINDA GENEL BİLGİ

Değerli Bilim İnsanları,

Her iki yılda bir düzenlenmesi planlanan Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan ‘I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresinde’ sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İlk kongrenin ana konusu ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’ olarak belirlenmiştir. Siyasi, İktisadi ve Küresel krizler; teorik ve alan araştırmaları temelinde ele alınacağı gibi, Ülkeler bazında, yerel, bölgesel ve global ölçekte tartışılacaktır. Kongrede ele alınacak konular ışığında günümüz ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunularak, topluma, karar vericilere ve akademik camiaya katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.

Kongremiz siyaset biliminin her alanında uzmanlara ve araştırmacılara açık olduğu gibi, disiplinler arası çalışmaları da kapsamaktadır. Kriz çalışmalarıyla ilgilenen tüm araştırmacılar, ele alacağı konuları, siyaset teorileri, karşılaştırmalı siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi v.b. disiplinler de özgün çalışmalar yapabileceği gibi, sosyal bilimlerin bu alanla sınırlandırılan; siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, uluslararası hukuk v.b.  alt disiplinleri açılarından da, kongre ana temasını farklı boyutlarıyla da analiz edebileceklerdir. Ana temada belirlenen konulardan farklı kriz ve kriz teorileriyle ilgili özetler de değerlendirilmeye alınarak, kongre düzenleme kurulunun onaylaması durumunda programa dahil edilecektir. Kongre lisanı Türkçe veya İngilizce’dir. Kongremize sözlü ve poster bildiriyle katılabilinecektir. Kongrede sunulmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.