1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ

'Geçmişten Günümüze Yerel,Bölgesel ve Küresel Krizler' 24-26 Ekim 2018

TürkçeEnglish Paylaş:

Yayın İmkânları:

Kongrede sunulan bildiriler ISBN numarası alınarak elektronik olarak tam metin bildiriler kitabında (USB olarak) yayınlanacaktır.

Ayrıca kongrede sunulan bildiriler hakem raporları doğrultusunda seçilerek, bir Ulusal ve/veya bir Uluslararası yayınevi tarafından bir veya iki farklı kitap olarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kongremiz  ‘Akademik Teşvik Kriterlerini’ sağlamaktadır.

Bildiri Özetleri ve Yazım Kuralları:

Tam metin bildirilerde, yazı stili Times New Roman 14 punto üstte başlık, başlık altında Times New Roman 12 punto unvan. isim soyisim, kalın, İsim ve soyisim altında Yazarın veya yazarların bağlı bulunduğu Üniversite / Kurum Adı, Fakülte, Bölüm. Kurum bilgileri altında yine italik e mail adresi verileektir.

Özet 150 kelimeden az 300 kelimeden fazla olmamalıdır. Türkçe bildirilerin Türkçe/İngilizce, İngilizce bildirilerin  İngilizce/Türkçe özetleri olmalıdır. Anahtar kelimeler 3’den az 5’ten fazla olmamalıdır. Özet Times New Roman yazı stilinde 11 punto iki yana yaslı olacaktır.

Makale gövde  yazı metni A4 boyutunda (23,5x17cm) Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ve 1 satır aralıkta, dipnotlar 10 punto ve tek satır aralıklı olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları (üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol 3 cm ve sağda 2,5 cm) olmalı ve sayfa numaraları ön sayfada yukarı üst sağ, arka sayfada yukarı üst sol dışta verilmelidir. Giriş dahil devamındaki ana başlıklar, kalın ve büyük harflerle yazılmalı, numaralandırılmamalıdır.

Tam metin bildiriler, özetler, dipnotlar ve kayakça dahil 3000 kelimeden az 7500 kelimeden fazla olmamalıdır.

Tam metin bildiriler 2017 APA yazım kuralları dahilinde yazılacaktır.