1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ

'Geçmişten Günümüze Yerel,Bölgesel ve Küresel Krizler' 24-26 Ekim 2018

TürkçeEnglish Paylaş:
Özet ve tam metin bildiriler kongre e mail adresi: siyasetkongresi@bozok.edu.tr ‘e gönderilmelidir.